Sidan senast uppdaterad 2007-01-01 GLBTQ-litteratur 2003

Hur är denna bibliografi sammanställd?  How has this bibliography been put together?

 
Start

Bibliografi

1800-1900

1900-1910

1910-1920

1920-1930

1930-1940

1940-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Artiklar i lambda nordica 1989-2006

Länkar

Abelove, Henry, Deep gossip, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003

Aldrich, Robert F., Colonialism and homosexuality, London, 2003

Althaus-Reid, Marcella María, The queer God, London, New York : Routledge, 2003

Andersen, Jens (f. 1955), Andersen : en biografi, (2 Bind), København : Gyldendal, 2003

Andersson, Catrine, Autonomi och subversivitet : om den svenska biteorins utveckling som forskningsområde, C-uppsats i genusvetenskap, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2003

Andersson, Stina, Sjödahl, Silvia, Sex : en politisk historia, Stockholm, 2003

Angelwings : contemporary queer fiction from Taiwan, Fran Martin (transl.), Honolulu : University of Hawai’i Press, 2003

Arbetsvillkor och utsatthet en studie genomförd som ett led i arbetet att motverka diskriminering eller kränkande särbehandling beroende på sexuell läggning, Gunilla Ljunggren, Kerstin Fredriksson, Åsa Greijer, Marie-Louise Jädert Rafstedt, Statistiska Centralbyrån, Programmet för arbetsmiljöstatistik, Stockholm, 2003

Ardelius, Lars, Ingen ålder, Stockholm, 2003

Arrianus, Lucius Flavius, Alexander den store, Stockholm, 2003 (På svenska. Orig. år 100 e. kr. Klicka på boken nedan, så kommer du till en utförlig beskrivning av källorna till Alexander den stores historia. Språk: engelska.)

Atkins, Catherine, Stämplad, Stockholm, 2003

Augustsson, Janette, Könsidentitet : en studie av transsexuellas tankar kring sin identitet utifrån Judith Butlers teorier, C-uppsats i Socialantropologi, Linköping, univ., 2003

Babakr, Marjan, Livssituation och fritid hos några medlemmar i Gaystudenterna, Lund, Sociologiska inst. C-uppsats, 2003

Bagerius, Henrik, Kvinnokarlar - Medeltida män i manlighetens gränsmarker, Humanistdagboken 16, Göteborg, 2003

Baker, Paul (f. 1972), Stanley, Jo, Hello sailor! : the hidden history of gay life at sea, Harlow, 2003

Baksi, Kurdo (f. 1965), 6 om sex : osynlig minoritet tar till orda, [porträttfotografier: Ann Eriksson ...], Stockholm, 2003

Barrios, Richard, Screened out : playing gay in Hollywood from Edison to Stonewall, New York, N.Y., London, 2003

Behn, Ari, Bakgård, Oslo, 2003

Bengtsdotter, Anna, Frejhagen, Peter, Care for difference : en studie av identiteter i den svenska diskursen, B-uppsats i genusvetenskap, 2003

Bent lens, The : a world guide to gay and lesbian film, Lisa Daniel, Claire Jackson (eds.), 2nd ed., Los Angeles, 2003

Berggrav, Erik, En analyse av den norske homobevegelsens legalstrategier. Spesialoppgave ved profesjonsstudiet, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 2003

Berrong, Richard M. (f. 1951), In love with a handsome sailor : the emergence of gay identity and the novels of Pierre Loti, Toronto : University of Toronto Press, 2003

Bildt, Carina, Homo på jobbet : vem bryr sig? : beskrivning av enkätundersökningen Arbetsvillkor och utsatthet : några preliminära resultat, Stockholm : Arbetslivsinsitutet, 2003

Bray, Alan (1948-2001), The Friend, Chicago : University of Chicago Press, 2003

Califia, Pat, Machoslampor, (övers. Einar Heckscher), Rimbo, 2003

Cameron, Deborah (f. 1958), Kulick, Don, Language and sexuality, Cambridge University Press, 2003

Canning, Richard, Hear us out : conversations with Gay novelists (sequel to: Gay fiction speaks, 2001), Columbia University Press, 2003 Sequel to: Gay fiction speaks

Carlsson, Marie, Kvinnor som älskar kvinnor i Stockholmsklubben Diana 1956-1972 : Om kvinnorna i Stockholmsklubben Diana under 1956-1972, C-uppsats i genusvetenskap, Stockholm, 2003

Cavefors, Bo I., Agere Contra, Hägglunds förlag, 2003

Chadwick, Cynn, Cat rising, New York, 2003

Chamberlain, Richard,Shattered Love : A Memoir, ReganBooks, New York (?), 2003

Chiland, Colette, Transsexualism : illusion and reality, (Philip Slotkin övers.), London, 2003

Clarke, Julia, Mellan dig och mig, (orig. Between You and Me), Stockholm, 2003

Cole, Merrill, The other Orpheus : a poetics of modern homosexuality, New York ; London, 2003

Colby, Vineta, Vernon Lee : a literary biography, Charlottesville : University of Virginia Press, 2003

Cook, Matt, London and the culture of homosexuality, 1885-1914, Cambridge : Cambridge University Press, 2003

Crompton, Louis, Homosexuality & civilization, Cambridge, Mass. ; London, 2003

Cuomo, Chris J., The philosopher queen : feminist essays on war, love, and knowledge, Lanham, MD, 2003

Cvetkovich, Ann (f. 1957), An archive of feelings : trauma, sexuality, and lesbian public cultures, Durham, NC ; London, U.K. : Duke University Press, 2003

Danse med Gud : skeive prekener, bønner og dikt, Elisabeth Stensø (dd.), Inga Breivik, ill., Oslo, 2003

D'Emilio, John, Lost prophet : the life and times of Bayard Rustin, New York, 2003

Desiring disability : queer theory meets disability study, Robert McRuer, Abby L. Wilkerson (eds.), Durham, N.C. ; London : Duke University Press, 2003

Dictionnaire de l'homophobie, publié sous la direction de Louis-Georges Tin.
Paris : Presses universitaires de France, 2003

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, sous la direction de Didier Eribon, avec Arnaud Lerch, coordination, Frédéric Haboury, [Paris] : Larousse, 2003

Edsall, Nicholas C. (Nicholas Cranford), Toward Stonewall : homosexuality and society in the modern western world, Charlottesville, 2003

Ehlin, Katarina, Tiensuu, Maria, Självbild, känsla av sammanhang och locus of control hos homo- och bisexuella personer, Psykologexamensuppsats vt03, Umeå Universitet, Umeå, 2003

Ehrencrona, Andreas, Shudo och det västerländska homosexualitetsbegreppet, Stockholm, Univ., Institutionen för orientaliska språk, 2003

Elvin-Nowak, Ylva (f. 1961), Thomsson, Heléne, Att göra kön : om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män, Stockholm : Bonnier, 2003

Enggrob, Johan Tinus Hauge, Afkriminaliseringen af homoseksualitet i Danmark 1912-1933 : en undersøgelse af om Foucaults teori om seksualiteten og dens italesættelse kan implementeres i forløbet omkring afkriminaliseringen af homoseksualitet 1912-1933, Specialeopgave, Syddansk universitet, Odense, 2003

Engström, Thomas, Mörker som gör gott, Stockholm, 2003

Eriksson, Hanna, Gerhardsson, Marcus, Lindström, Martina, Pour, Parmis, Tjejer å Tjejer, C-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/TKS, 2003

Ericson, Kristin, Hvidén, Ulrika, Finnes: flata. Sökes: information. : om lesbiska, informationsbehov och ämnesbestämning av skönlitteratur = [Dykes and information needs] : [problems of access to fiction], Borås : Högsk. i Borås, 2003

Faderman, Lillian, Naked in the Promised Land : a Memoir, Houghton Mifflin Co, 2003

Farväl heteronormativitet : papers presented at the conference Farewell to heteronormativity, University of Gothenburg, May 23rd through 25th, 2002, Göran Söderström, Jan Magnusson (eds.), Stockholm, 2003

Feustel, Gotthard (f. 1935), Die Geschichte der Homosexualität, Düsseldorf, 2003

Finding the real me : true tales of sex and gender diversity, Tracie O’Keefe, Katrina Fox (eds.), San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2003

Forsberg, Gunnel, Jakobsen, Liselotte, Smirthwaite, Goldina, Homosexuellas villkor i arbetslivet, Karlstads universitet, Jämställdhetscentrum, ämnet Genusvetenskap, Arbetsrapport, 2003

Foster, David Williams, Queer issues in contemporary Latin American cinema, Austin, Tex., 2003

Frank, Lars Erik, Groos, Minna, Homo, København, 2003

Gademan, Göran, Operabögar, Gidlunds, 2003

Gaitet, Pascale, Queens and revolutionaries : new readings of Jean Genet, Newark, London, 2003

Gallucci, Margaret A., Benvenuto Cellini : sexuality, masculinity, and artistic identity in Renaissance Italy, New York, 2003

Gardell, Jonas, Om Gud, Stockholm, 2003

Gardiner, Jill, From the closet to the screen : women at the Gateways Club, 1945-85, London ; Chicago : Pandora, 2003

Gatland, Jan Olav, Det andre mennesket : eit portrett av Åsmund Sveen, Oslo, 2003

Gavander, Kerstin (f. 1969), Loppan och isprinsessan, Stockholm, 2003

Genbäck, Marieth, Osynlig existens : en uppsats om kvinnors marginalisering inom HBT-samhället, Centrum för genusvetenskap, Stockholm, 2003

Gever, Martha (f. 1947), Entertaining lesbians : celebrity, sexuality, and self-invention, New York : Routledge, 2003

Gitenet, Jean Antonin, Jean Genet : problématique des masculinités dans "Haute surveillance" : l'homme déplié, Paris, 2003

Godard, Didier, Deux hommes sur un cheval : l'homosexualité masculine au Moyen Age, Béziers, 2003

Gomez Sonesson, Cecilia, Avvikare och normbrytare : en kvalitativ studie av feministiska homo- och bisexuella kvinnors upplevelser, perspektiv och åsikter, Göteborg, Univ., Sociologiska inst., C-uppsats, 2003

Grundmann, Roy (f. 1963), Andy Warhol's Blow job, Philadelphia, Pa, 2003

Gårdfeldt, Lars, Kvinna slår kvinna, man slår man : homosexuell partnermisshandel, Nationellt råd för kvinnofrid, Stockholm, 2003

Hall, Donald E., Queer theories, Basingstoke, 2003

Happy ending : noveller, Anitra Figenschou (ed.), Oslo, 2003

Haralson, Eric L., Henry James and queer modernity, Cambridge, UK ; New York, 2003

Hartinger, Brent, Geography Club, New York : HarperTempest, 2003

Hatheway, Jay, The Gilded Age construction of American homophobia, New York, 2003

Heede, Dag, Herman Bang : mærkværdige læsninger : toogfirs tableauer, Odense, 2003

Heidkampf, Walter, I sin skugga, Stockholm, 2003

Hellesund, Tone (f. 1967), Kapitler fra singellivets historie, Oslo, 2003

Henriksson, Andreas, C-uppsats, Spelet om det innerliga : en dekonstruktiv läsning av Riksdagens homoadoptionsdebatt, Sociologiska inst., Uppsala universitet, 2003

Hergemöller, Bernd-Ulrich, (f. 1950), Magnus versus Birgitta : Der Kampf der heiligen Birgitta von Schweden gegen König Magnus Eriksson, Hamburg, 2003

Hildebrandt, Johanne (f. 1964), Idun : sagan om Valhalla, Stockholm, 2003

Hill, Reginald (f. 1936), Bländverk : en Dalziel och Pascoe-roman, övers. Nille Lindgren, (orig. tit. Pictures of perfection),  Stockholm, 2003

Hoag, Tami, Mörkläggning, (orig. titel, Dust to dust ), Malmö, 2003

Holmgren, Linn, Manlig mascara : en kvalitativ studie om maskulinitet och makeup, C-uppsats, sociologi, Uppsala universitet, 2003

Homo, Lars Erik Frank, Minna Grooss (eds.), København, 2004

Homofili og kristen tro: et felleskirkelig ressursblad med støtte fra 34 kirkesamfunn og organisasjoner, [Kristiansand], 2003 (Broschyren är starkt negativ till homosexuellt samliv i bokstavstrogen, kristen anda.)

Homosexuality in Greece and Rome: a sourcebook of basic documents, Thomas K. Hubbard (ed.), Berkely, Calif., 2003

Homosexuella i kyrkan : ett Svenska kyrkans samtalsdokument, Uppsala, 2003

Forsberg, Gunnel (f. 1950), Jakobsen, Liselotte, Smirthwaite, Goldina, Homosexuellas villkor i arbetslivet, Karlstad, Stockholm, 2003

Huegel, Kelly, GLBTQ : The Survival Guide for Queer & Questioning Teens, Minneapolis, Minn., 2003

Imperial desire : dissident sexualities and colonial literature, Philip Holden, Richard J. Ruppel (eds.), Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003

Jeffreys, Sheila, Unpacking queer politics : a lesbian feminist perspective, Cambridge, 2003

Jennings, Theodore W., The man Jesus loved : homoerotic narratives from the New Testament, Cleveland : Pilgrim Press, 2003

Johansson, Monica (f. 1975), Heterosexuell normativitet & socialt arbete : om relationen mellan normativa strukturer och social förändring, Uppsats, Genusvetenskap, Lund, 2003

Jordåen, Runar, Frå synd til sjukdom? : konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge, 1886-1950, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2003

Juhasz, Suzanne (f. 1942), A desire for women : relational psychoanalysis, writing, and relationships between women, New Brunswick, 2003

Kahn, Elizabeth Louise (f. 1948), Marie Laurencin : une femme inadaptée in feminist histories of art, Burlington, VT, 2003

Keegan, Abigail F., Byron's othered self and voice : contextualizing the homographic signature, New York, 2003

Kekki, Lasse (f. 1964), From gay to queer : gay male identity in selected fiction by David Leavitt and in Tony Kushner's play "Angels in America I-II", Diss., Bern, New York, 2003

Kennedy, Hubert, Reviews of seven gay classics, San Francisco, 2003

Kent, Kathryn R. (f. 1966), Making girls into women : American women's writing and the rise of lesbian identity, Durham (N.C.) ; London : Duke university press, 2003

Klippenvåg, Odd, Et spørsmål om trøst : noveller, Oslo, 2003

Koyutürk, Halil, T. S., Stockholm, 2003

Larsen, Camilla Jordheim, Skeive identiteter og homofile erfaringer : et nytt seksuelt landskap?, Hovedoppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2003

Lauenstein, Lennart, Varnad, Göteborg, 2003

Lautrup, Claus, Heindorf, Jette, Mandlig prostitution 2003 : en interviewundersøgelse, København, 2003

Laursen-Schmidt, Jens, Det ku' være værre...!, København, 2003

Le Bitoux, Jean (f. 1948), Chevaux, Hervé, Proth, Bruno, Citoyen de seconde zone : trente ans de lutte pour la reconnaissance de l'homosexualité en France (1971-2002), Paris, 2003

LeRoy, J. T., Hjärtat är bedrägligast av allt, Stockholm, 2003

Lewd & notorious : female transgression in the eighteenth century, Katharine Kittredge (ed.), Ann Arbor : University of Michigan Press, 2003

Levin, Susanne (f. 1950), Skriver dig till liv igen, Stockholm, 2003

Levithan, David, Boy meets boy, New York, 2003

Lewis, Elizabeth, Sunbathing in Siberia, Diva, 2003

Lieshout, Ted van, (f. 1955), Bröder, övers. Kenneth von Zeipel, (orig. tit. Gebr.) Stockholm, 2003

Liljestrand, Jens (f. 1974), Made in pride : ett reportage om det rosa kapitalet, Stockholm, 2003

Lindeqvist, Karin, Med hela foten : konstruktionen av lesbiskhet som kollektividentitet i Grupp Viktoria och Lesbisk Front,1973-1979, Södertörns högskola, Historia, D-uppsats, 2003

Lindholm, Margareta, Dubbelliv : reflektioner om döljande och öppenhet, Ystad, 2003

Lindner, Silvia, Von Tadzios und Tootsies : Androgynie im Film, Sankt Augustin., 2003

Lindquist, Håkan, Om att samla frimärken, Ystad, 2003

Lipkin, Arthur, Beyond diversity day : a Q & A on gay and lesbian issues in schools, Lanham, Md. ; Oxford, 2003

Lishaugen, Roar, Hvite og brune kropper – den homoseksuelle i tsjekkeren Jiˇrí Karásek ze Lvovics verk, Humanistdagobken 16, Göteborg, 2003

literature of lesbianism : a historical anthology from Ariosto to Stonewall, The, Terry Castle (ed.), New York : Columbia University Press, 2003

Lizarraga Cruchaga, Xabier, Una historia sociocultural de la homosexualidad : notas sobre un devenir silenciado, Buenos Aires, 2003

Lodalen, Mian, (f. 1962), Smulklubbens skamlösa systrar, Stockholm, 2003

Lodalen, Mian, (f. 1962), Kärlek : samlade krönikor, Stockholm, 2003 (ur:  QX, Ottar och Arbetaren)

Lopez, Erika, Hoochie mama - det andra vita köttet, (övers. fr. eng. av Mollie Kammert Sjölander), Tivoli, 2003

love that dare not speak its name : essays on queer desire and sexuality, The, Greg Wharton (ed.), Wasaga Beach, Ont. : Boheme Press, 2003

Lundenmark, Thomas, Tänk själv : en bok om mångfald, Stockholm, (Paraplyprojektet), 2003

Malmberg, Carl-Johan (f. 1950), Han som inte gjorde mig sällskap, Stockholm, 2003

Mann, William J., Where the boys are, New York : Kensington Books, c2003

Martin, Fran, Situating sexualities : queer representation in Taiwanese fiction, film and public culture, Hong Kong University Press, 2003

Masters of midnight : Erotic Tales of the Vampire, William J. Mann ... [et al.], New York : Kensington Books, c2003

McCann, Collum, Dancer, London, 2003

Meaker, Marijane (f. 1927), Highsmith : a romance of the 1950's, San Francisco, 2003

Men on men : antologia di racconti gay 2, Daniele Scalise (ed,), Milano, 2003

Meyer, Richard (f. 1966), Outlaw representation : censorship & homosexuality in twentieth-century American art, Boston, Mass., 2003

Miller, Alan J., The homosexual kings of England, London, 2003

Mobile cultures : new media in queer Asia, Chris Berry, Fran Martin, Audrey Yue (eds.), Duke University Press, 2003

Moore, Gareth, A question of truth : Christianity and homosexuality, London, 2003

More than a name : state-sponsored homophobia and its consequences in Southern Africa, (Human Rights Watch and the International Gay and Lesbian Humans Rights Commission), New York, N.Y., 2003

Moseng, Bera Ulstein, Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn : en pilotundersøkelse, Oslo, 2003

Muller, Marcia, Cyanide Wells, New York : Mysterious Press, 2003

Müller, Corinna, Kvinnor emellan : lesbiska möten i svensk 1980-talslitteratur, Stockholm, Universitetet, 2003

New queer cinema : a critical reader, Michael Aaron (ed.), Edinburgh University Press, 2003

Nicolson, Nigel, Virginia Woolf, Stockholm, 2003

Nilsson, Sarah, De kallar oss män : en studie i hur delar av radikalfeminismen ser på MTF TS, FTM TS och transsexualism, Genusvetenskap, Södertörns Högskola, 2003

Nordin, Magnus, Prinsessan och mördaren, Stockholm, 2003

Nordqvist, Kristina, Symboliskt våld mot transvestiter : en kvalitativ studie, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2003

Nätverksfamiljen : modernitet och mångfald, Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson, eds., Stockholm, 2003

OBLS : Oplysning om Bøsser og Lesbiske til Samfundet, Axel Film, Axel Boisen, Pernille Thau (eds.), København, 2003

Olsson, Hans (f. 1962), Inga bomber över Skärholmen, Stockholm, 2003

Ómarsdóttir, Kristín, Gud hjälpe mig I och II, Ystad, 2003

Pekula, Anneli, Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn, Lunds universitet, Sociologiska inst., C-uppsats, 2003

Perkovich, Mike, (f. 1949), Nature boys : camp discourse in American literature from Whitman to Wharton, New York, 2003

Persson, Annika Ruth, Du och jag, Marie Curie, Ystad, 2003

Peterkin, Allan, Risdon, Cathy, Caring for lesbian and gay people : a clinical guide, Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 2003

Pettersson, Karin, Den manliga normen : genomgång av SAB-systemet och svenska ämnesord utifrån ett genusperspektiv, Göteborgs universitetsbibliotek, 2003

Principesse azzurre : racconti d'amore e di vita di donne tra donne, Delia Vaccarello (ed.), Milano, 2003

Puff, Helmut (f. 1951), Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400 - 1600, Chicago, 2003

Pulp friction : uncovering the golden age of gay male pulp, Michael Bronski (ed.), New York, 2003

Ruditis, Paul, Queer as folk : the book, New York, NY : Pocket Books, 2003

Queer beats : how the beats turned America on to sex, Regina Marler (ed.), San Francisco, 2004

Queer denken : gegen die Ordnung der Sexualität, Andreas Krass (ed.), Frankfurt am Main, 2003

Queer ideas : the David R. Kessler lectures in lesbian and gay studies, Center for Lesbian and Gay Studies, CUNY, New York : The Feminist Press at the City University of New York, 2003

Queer studies : an interdisciplinary reader, Robert J. Corber, Stephen Valocchi (eds.), Malden, MA, 2003

Queer særnummer av tidskr. Synsvinkler, 2003, Maja Bissenbakker Frederiksen, Dag Heede (eds.), Center for nordiske studier, 2003

Queer theory and the Jewish question, Daniel Boyarin, Daniel Itzkovitz, Ann Pellegrini (eds.), New York ; Chichester : Columbia University Press, 2003

Rapoport, Hayim, Judaism and homosexuality : an authentic orthodox view, (forew. Jonathan Sacks), Portland, OR : Vallentine Mitchell, 2003

Rapport 2002, HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Stockholm, 2003

Rothelius, Simon, Wiktorsson, Pär, Talande tystnad : rapport från HoBiGU-projektet vid Göteborgs universitet, Göteborg, Univ., 2003

Renberg, Tore, Mannen som elsket Yngve, Oslo, 2003

Rieder, Ines, Voigt, Diana, Heimliches Begehren : eine verbotene Liebe in Wien, Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003

Reynolds, Margaret (f. 1957), The Sappho History, New York, NY, 2003

Rhodes, Dan (f. 1972), Timoleon Vieta come home : a sentimental journey, Orlando, 2004

Robb, Graham (f. 1958), Strangers : homosexual love in the nineteenth century, London, 2003

Romantic friendship reader, The : love stories between men in Victorian America, Axel Nissen (ed.), Boston : Northeastern University Press, 2003

Rozier, Gilles (f. 1963), Un amour sans résistance : roman, Paris : Denoël, 2003

Rydström, Jens, Sinners and Citizens : Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880-1950, Chicago, 2003

Sanchez, Alex (f. 1957), Rainbow High, New York, 2003

Schanke, Robert A., "That furious lesbian" : the story of Mercedes de Acosta, Carbondale Ill., 2003

Schwarz, A. B. Christa (f. 1972), Gay voices of the Harlem Renaissance, Bloomington (Ind.), 2003

Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, Thomas Johansson, Philip Lalander (eds.), Göteborg, 2003

Sipe, A. W. Richard (f. 1932), Celibacy in crisis : a secret world revisited, forew. by Richard McBrien, New York, 2003

Sjöberg, Stanley (f. 1936), Bibeln & Koranen : om homosexualitet, Örebro : Marcus, 2003 (Starkt homofob författare!!)

Skæve køn, temanummer av: Kvinder, køn & forskning, 2003:1, Hilda Rømer Christensen (ed.), København, 2003

Slide, Anthony, Lost Gay Novels : A Reference Guide to Fifty Works from the First Half of the Twentieth Century, New York (?), 2003

Smith, Ali (f. 1962), The whole story and other stories, London, 2003

Solander, Tove, "Astrid bar på det mest tragiska öde en kvinna kan bära" : om lesbiskhet som litterärt motiv i svenska romaner 1920-1950, Litteraturvet. inst. Uppsala univ., 2003

Spira, Heinz, Homosexuellas hälsa och situation i samhället 2000–2002 :  redovisning av Statens folkhälsoinstituts arbete, SFI 2003: 35, 2003

Steensgaard, Pernille, Mor, børn og far : 16 interviews med ikke-kernefamilier, København, 2003

Steidele, Angela, "Als wenn Du mein Geliebter wärest" : Liebe und Begehren zwischen Frauen in der deutschsprachigen Literatur 1750 - 1850, Diss.,  Stuttgart, 2003

Stenholm, Terés, "Romantic friendship" i svenskt 1800-tal?, B-upps., Göteborg : Univ., Inst. för genusvetenskap, 2003

Stiklestad, Sigrun Saur, Ungdommer med lesbiske mødre : hvordan tar de det?, Hovedfag i sosialt arbeid, Oslo / Trondheim, 2003

Stjernqvist, Ulrica, En normativ avvikelse : reproduceringen av det normalt heterosexuella i ett offentligt samtal om queer, Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning, Linköpings universitet, 2003

Strah, David, Margolis, Susanna, Gay dads : a celebration of fatherhood, New York, 2003

Sullivan, Nikki (f. 1962), A critical introduction to queer theory, Edinburgh University Press, 2003

Sundén, Jenny (f. 1973), Material virtualities : approaching online textual embodiment, New York ; Washington, DC/Baltimore ; Bern ; Frankfurt am Main ; Berlin ; Brussels ; Vienna ; Oxford, 2003

Såna som oss : röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap, Susanne Mobacker, (ed.) [Medv.  Joakim Clifton Bergman... ], Stockholm, 2003

Tikkanen, Ronny, Risky business : en sociosexuell studie av män som har sex med män, Diss., Göteborgs universitet, 2003

Tjejerna mot strömmen, Hedman, Ninni, Oscarsson, Karin (red.), Periskop förlag, 2003

Torrioni, Paola Maria, Omosessualita al maschile e al femminile : teorie e ricerche sociologiche, Tutor: Chiara Saraceno, coordinatrice: Chiara Saraceno, Tesi di dottorato, Torino : Universita degli studi di Torino, 2003

Truong, Monique T. D. (f. 1968), The book of salt : a novel, Boston : Houghton Mifflin, 2003

Turner, Mark, Backward Glances: Cruising the Queer Streets of London and New York. London: Reaktion, 2003.

Vad är Queer? : professorsföreläsningar på DI, Per Lysander (ansv. utg.), Dramatiska Institutet, Skriftserie 2003:2, 2003

Wallace, Lee (f. 1962), Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities, Ithaca, N.Y., 2003

Wahl, Anastasia, Akta dig för dvärgen, Klitty!, Stockholm : Vertigo, 2003

Vargo, Marc E., Scandal : infamous gay controversies of the twentieth century, New York, 2003

Waters, Sarah, Ficktjuven, Stockholm, 2003

Welsh, Louise, Det dolda rummet, (övers. fr. eng. orig, The Cutting Room, 2002, av Lena Fries-Gedin), Stockholm, 2003

Westerståhl, Anna, Encounters in the medical context : issues of gender and sexuality, Diss., Göteborg, Univ., 2003

Via, Dan Otto (f. 1928), Gagnon, A. J., Homosexuality and the Bible: two views, Minneapolis, 2003

Villarejo, Amy, Lesbian rule : cultural criticism and the value of desire, Durham, N.C., 2003

Wilson, John Morgan (f. 1945), Blind eye : a Benjamin Justice novel, New York, 2003

Zander, Erika, TransActions, Stockholm, 2003

Zeikowitz, Richard E., Homoeroticism and chivalry : discourses of male same-sex desire in the fourteenth century, New York : Palgrave Macmillan, 2003

Zubro, Mark Richard, Dead egotistical morons : a Paul Turner mystery, New York, 2003

Åström, Sverker, Ögonblick : från ett halvsekel i UD-tjänst, Stockholm, 2003

Mian Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar

Dag Heede, Herman Bang : mærkværdige læsninger : toogfirs tableauer

Jens Rydström, Sinners and Citizens

Lillian Fadermans självbiografi Naked in the promised land

Håkan Lindquist  Om att samla frimärken